KIES-omgangsbegeleiding

KIES-omgangsbegeleiding

KIES-omgangsbegeleiding is een kortdurend programma voor kinderen en jongeren (6-18 jr) wiens ouders gescheiden zijn. Door KIES-omgangsbegeleiding krijgen kinderen ook een stem in het scheidingsproces door kinderen op een creatieve manier te horen. De angsten, wensen en behoeften van het kind worden teruggekoppeld naar de ouders, waardoor de ouders bewust worden van het effect van de scheiding op de kinderen, zonder kinderen in een loyaliteitspositie te plaatsen. Dit kan ook helpen met de totstandkoming van een zo goed mogelijk en werkbaar ouderschapsplan waar bij alle drie partijen zich gehoord voelen. Kinderen krijgen op deze manier de mogelijkheid om de scheiding beter te verwerken zodat latere problemen kunnen worden voorkomen.

KIES programma:
- Intake met beide ouders.
- Vier bijeenkomsten met het kind of de kinderen.
- Nagesprek met ouders en eventueel met advocaat om samen afspraken te maken over de zorg en opvoeding van de kinderen.