Klachtenregeling

Wanneer u ontevreden bent stel ik het op prijs dat u dit met mij bespreekt. U kunt dit doen door een persoonlijk gesprek of via een email. Ik kan dan met u gaan kijken naar een oplossing. 

Is dit lastig dan kan dit ook via:

 https://klachtenportaalzorg.nl/klacht-indienen-klachtenportaal-zorg/

Met name voor klachten die onder de WMO of Jeugdwet vallen.

 

Of u kunt u contact opnemen met mijn beroepsvereniging de NFG.

https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.ht

 

 

Registratienummer 9481

 

Of via de SKJ 


tuchtrecht.skjeugd.nl