Klachtenregeling

Wanneer u ontevreden bent stel ik het op prijs dat u dit met mij bespreekt. U kunt dit doen door een persoonlijk gesprek of via een email. Ik kan dan met u gaan kijken naar een oplossing. 

Is dit erg lastig dan kunt u contact opnemen met mijn beroepsvereniging de LVNT.

https://www.lvnt.nl/klachten